Training leiderschapsontwikkeling

Deze training is speciaal bedoeld voor leidinggevenden. Goed leiderschap heeft veel te maken met communicatie, weten hoe je zelf communiceert en hoe anderen communiceren.

Leiderschap gaat verder dan besluiten nemen, opdrachten geven en zorgdragen voor resultaat. Tijd en energie stoppen in het leren kennen van je teamleden hoort er ook bij. Weten hoe je het beste met je team communiceert en wat teamleden nodig hebben om ze mee te krijgen. Je team faciliteren werkt als versneller om zaken voor elkaar te krijgen. Voordat je je in je team verdiept is het belangrijk naar jezelf te kijken. Hoe jij communiceert. Waar jouw talenten en valkuilen liggen. Want hoe kun je anderen begrijpen en aansturen als je jezelf nog niet helemaal begrijpt. In deze training leer je eerst jezelf beter kennen om daarna je team zo effectief mogelijk aan te sturen. De training is op maat toegespitst op de specifieke rol en vraag van de deelnemer.

De training bestaat uit 6 sessies van 3 uur.

Programma

 1. Persoonlijke ontwikkeling
  Reflectie op jouw persoonlijkheid, communicatiestijl, motivatie, drijfveren, overtuigingskracht, gedrag in groepen, waarden, kwaliteiten & valkuilen, thema’s, stressgedrag en ambitie.
 2. Communicatie
  Jouw communicatievaardigheden, hoe ga je om met aannames, luisteren, vragen stellen, complimenten/ feedback geven, jezelf uitspreken, oordelen, grenzen aangeven, mensen meekrijgen, verbaal en non verbaal invloed hebben. Bewust en onbewust communiceren.
 3. Organiseren van werk
  Jouw manier van werken, time-management, prioriteiten stellen, plannen, persoonlijke en zakelijke doelen stellen, energiemanagement.
 4. Leiderschap
  Jouw leiderschapsstijl, historie van leidinggeven, delegeren, aanspreken op gedrag, autoriteit, omgaan met weerstand, kaders en doelen stellen, begeleiden van teamleden (inwerken, opleiden, instrueren, controleren, adviseren, coachen).
 5. Team
  Ontwikkelen van teamleden, herkennen van verschillende communicatiestijlen (de kwaliteiten en valkuilen ervan), handvatten hoe anderen te motiveren,
  (h)erkennen van de kenmerken van stressgedrag bij de de ander, inzicht hoe je stressgedrag kunt reduceren. Teamvorming.
 6. Organisatie {indien van toepassing, anders invulling op maat}
  Organisatieontwikkeling, groei, professionaliseren, verandermanagement, bedrijfshistorie, plannen maken, visievorming, strategie bepalen, bedrijfscultuur en patronen doorbreken.

De leiderschapstraining is individueel. Zo is er genoeg ruimte om alle stof te behandelen. Maar ook tijd voor actuele praktijksituaties. De training vindt plaats in de studio van Rooskleurig, op data en dagdelen naar keuze. Inbegrepen is een werkmap met de besproken theorie en oefenbladen.

NB. Geef je niet formeel leiding, maar heb je wel veel met beïnvloeden van mensen te maken, dan is de training evengoed voor jou interessant. Het draagt bij aan je persoonlijk leiderschap en je krijgt handvatten hoe je anderen in beweging kunt krijgen. Er is ook een training die geheel ingaat op persoonlijk leiderschap, zie deze pagina>>

Voor wie interessant?

 • Leidinggevenden
 • Managers
 • Directie
 • Ondernemers
 • Teamleiders
 • Voorzitters
 • Trainers
 • MT teamleden
 • Coördinatoren
 • ! Key spelers in een team (ook degenen die niet direct leiding geven, maar wel leiderschap moeten tonen en met anderen samenwerken)

Door wie?

Ik geef deze training in samenwerking met een co-trainer, Tamara de Jong. Tamara is een ervaren coach en trainer op gebied van verandermanagement,  organisatiekunde en begeleidingskunde. Samen bieden we het beste uit twee vakgebieden, daarbij zien en weten twee meer dan een.

Wat is het resultaat?

 • Effectieve communicatie naar je team/ medewerkers.
 • Een ontspannen leiderschapsstijl die bij jou past.
 • Vaardigheden in het begeleiden van mensen.
 • Up-to-date op managementgebied en organisatieontwikkeling  (naast de praktijk ook de theorie weten).
 • Een fijn werkend team, wat begint bij jezelf.

Vroeger was het makkelijk. Wie leiding gaf aan een team, een afdeling of een onderneming, had vanzelfsprekend kennis, verantwoordelijkheid en macht. Als de directeur besloot om rechtsaf te gaan, dan ging het hele bedrijf rechtsaf. En mocht hij halverwege van mening veranderen, dan keek niemand daar raar van op. Hij was de directeur, dus hij moest beslissen. Maar vroeger is niet meer. Nu de industriële economie plaats maakt voor de kenniseconomie, is de rol van de manager ingrijpend veranderd. De moderne manager moet luisteren in plaats van commanderen, vertrouwen geven in plaats van controleren, en delegeren in plaats van centraliseren. Allemaal vaardigheden die in deze training aan bod komen.

Interesse?

Neem contact op voor meer informatie.