Communicatiesessie om beter met elkaar te communiceren

Bedrijven met personeel en samenwerkverbanden hebben het met elkaar te doen. Het samen eens zijn over gezamenlijke vertrekpunten, positieve groepsdynamiek en effectieve besluitvorming is dan veel waard. Dit heeft veel te maken met communicatie. Bij een team komen verschillende persoonlijkheden en talenten samen. Dat kan positief versterken, 1+1 wordt 3, maar het kan ook botsen in de communicatie. Hoe beter je jezelf en elkaar kent, de overeenkomsten én de verschillen, hoe beter een team zal communiceren en uiteindelijk zal functioneren. Als de onderlinge communicatie vloeiend is zorgt dat voor een fijnere samenwerking, betere besluitvorming, benutten van ieders talenten, hogere productiviteit, maar ook ook een duidelijkere profilering naar buiten toe. Wat uiteindelijk het bedrijfsresultaat ten goede komt. Ze zeggen niet voor niets intern beginnen is extern winnen.

Via een communicatiesessie voor teams help ik jullie in 3 stappen hiernaar toe.

pijltjes-Rooskleurig

1. INDIVIDUEEL IDENTITEITSONDERZOEK

De basis van een teamsessie is een individueel identiteitsonderzoek. Dit geeft een idee over ieders persoonlijkheid en drijfveren, te gebruiken als goede start van de team sessie.

Het beste is als ik alle leden ook vooraf persoonlijk spreek. Het draagt enorm bij aan de kwaliteit van de team sessie. Als we direct als groep bij elkaar komen is het voor sommigen lastig mij te vertrouwen en zich open te stellen. Als ze in mij een vertrouwenspersoon zien, gaat het allemaal veel sneller. In het gesprek kunnen ze vertellen over wat ze dwars zit en wat hun mening over het team is. Na afloop van het gesprek stel ik voor ieder teamlid een identiteitsprofiel op. Dit profiel is persoonlijk en vertrouwelijk.

Een identiteitsprofiel bevat:

 • iemands referentiekader/ achtergrond
 • expertise en ervaring
 • persoonlijkheid
 • drive
 • mindset
 • waarden
 • kwaliteiten & talenten
 • non verbale houding
 • functie/rol in groepen
 • communicatiestijl
 • overtuigingskracht
 • allergie
 • leerpunten
 • ambitie

Het identiteitsprofiel verschilt van een standaard persoonlijkheid- of drijfveren test omdat het gebaseerd is op een -open- vragenlijst en een persoonlijk gesprek. Er is ruimte om tussen de regels door te lezen. Wat zorgt voor een profiel op maat. Niet beïnvloed door momentopnames, roze brillen of juist te sombere brillen ;–) 

2. SESSIE MET HET TEAM

Het team komt bij elkaar voor een gezamenlijke sessie van een dagdeel. Hierin gaan de teamleden gaan we kleur bekennen onderzoeken we de groepsdynamiek.

Sessie Leer je team kennen

 • Iedereen deelt een korte samenvatting van zijn of haar identiteitsprofiel.
  (Vooral dit is van belang op de weg naar betere communicatie! Hoe zitten andere teamleden in de wedstrijd? Leer je elkaar beter kennen, dan begrijp je elkaar ook beter).
 • Overzicht van welke persoonlijkheden en communicatiestijlen aanwezig zijn in het team.
  (Welke kwaliteiten en talenten heeft het team? Waar vullen ze elkaar aan? Waar is er overlap en wat mist het team?)
 • Wat is het gezamenlijke belang van het team: het doel of de visie, missie, waarden, kwaliteiten, ambitie?
 • Hoe verloopt de onderlinge communicatie in het team in verschillende settings?
  (Bij een brainstorm, op werkvloer, in de wandelgangen, een vergadering of bij besluitvorming)
 • Waar schuurt het tussen de teamleden?
 • Hoe zijn de rollen verdeeld?
 • In welke mate is het team zelfsturend?
 • Wat is nodig om de onderlinge communicatie te verbeteren?

3. RAPPORTAGE

Na afloop ontvangt het team een conclusie & aanbevelingen op papier. Te gebruiken als intern handboek.

Locatie van de onderzoeken en de sessies met het team is bij voorkeur de Studio van Rooskleurig. Daar is de sfeer is informeel, comfortabel en objectief. Los van de waan van alledag. Op locatie van het bedrijf zelf is uiteraard ook mogelijk.

Een mooi vervolg op de communicatiesessie voor team is de training >> Teamontwikkeling.

Resultaat

Uit onderzoek blijkt dat als de communicatie tussen teamleden verbetert, dit voor 50% betere bedrijfsresultaten zorgt! De moeite waard dus om de onderstroom van je organisatie op orde te brengen. Maar een team sessie levert meer op:

 • Betere interne communicatie:
  • Inzicht dat we allemaal anders zijn, maar elkaar wel nodig hebben.
  • Betere samenwerking van het team, meer synergie.
  • Verduidelijken rollen.
  • Verbeteren groepsdynamiek.
  • Betere besluitvorming.
  • Hogere motivatie van het team en daardoor meer productiviteit.
  • Persoonlijke ontwikkeling & zelfreflectie teamleden.
 • Betere externe communicatie:
  • Eenduidig verhaal naar buiten, 1 mond.
  • Krachtige profilering: heldere missie, visie, waarden, unieke kracht en ambitie – gedragen door het hele team.

Als communicatie-adviseur heb ik vele bedrijven mogen begeleiden en daarin zag ik dat de doorslaggevende factor voor succes niet zozeer de bedrijfsvoering op zich was, maar vooral de mindset van de mensen die er werken. Als de mensen in het bedrijf goed in hun vel zitten en prettig met elkaar omgaan, dan sta je met 1 -0 voor. Roos

Iets voor jullie team?

Een communicatiesessie voor teams is interessant voor bedrijven met personeel, teams en samenwerkverbanden op zoek naar betere onderlinge communicatie, meer synergie in het team en een eenduidige profilering.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op.

Lees meer over kleur bekennen…