In deze team sessie hielp ik een maatschap met een aantal communicatievraagstukken.

Doel van de sessies:

  • Beter onderling te communiceren.
  • Elkaars talenten meer te benutten.
  • Wrijving om te zetten in synergie.
  • Samen tot een betere besluitvorming te komen.
  • Met elkaar tot een duidelijke geformuleerde missie en visie van de Maatschap te komen.

Programma:

  • Als kick-off hebben alle maten een online vragenlijst ingevuld. Zo kon ik ieders persoonlijke vertrekpunten te weten komen en leerde ik de teamleden per persoon een beetje kennen voordat we de teamsessie in gingen.
  • Van alle maten heb ik kort de persoonlijkheid in kaart gebracht. Dat is handig als startpunt van een teamsessie. Dan is duidelijk uit welke persoonlijkheden het team is opgebouwd.
  • Het gehele team is 2 dagdelen samengekomen voor een teamsessie. Ze volgden een programma bestaande uit theorie over communicatie, diversiteit en groepsdynamiek. Een analyse van alle persoonlijkheden. Elkaar beter en anders leren kennen. Een brainstorm over de inhoud: hoe gaan we met elkaar om, wat kan beter, wat willen we met elkaar bereiken, wat is onze kijk op ons vakgebied, wat is de gezamenlijke identiteit van de maatschap (visie, missie, waarden, kwaliteiten, ambitie), wat is de toekomstvisie van de maatschap.
  • Na iedere sessie kregen de teamleden de presentatie toegestuurd met een verslag van de teamsessie. Mijn observaties en adviezen voor het team.
  • Binnenkort volgt er een 3e teamsessie waarin we dieper ingaan op besluitvorming.

Meer informatie over een teamsessie…