Communicatiesessie voor teams

Bedrijven met personeel en samenwerkverbanden hebben het met elkaar te doen. Het samen eens zijn over gezamenlijke vertrekpunten, positieve groepsdynamiek en effectieve besluitvorming is dan veel waard. Dit heeft veel te maken met communicatie. Bij een team komen verschillende persoonlijkheden en talenten samen. Dat kan positief versterken, 1+1 wordt 3, maar het kan ook botsen in de communicatie. Hoe beter je jezelf en elkaar kent, de overeenkomsten én de verschillen, hoe beter een team zal communiceren en uiteindelijk zal functioneren. Als de onderlinge communicatie vloeiend is zorgt dat voor een fijnere samenwerking, betere besluitvorming, benutten van ieders talenten, hogere productiviteit, maar ook ook een duidelijkere profilering naar buiten toe. Wat uiteindelijk het bedrijfsresultaat ten goede komt. Ze zeggen niet voor niets intern beginnen is extern winnen.

Deze communicatiesessie voor teams is een mix tussen een onderzoek,  brainstorm, advies en teamcoaching. De sessie ziet er als volgt uit:

pijltjes-Rooskleurig

1. COMMUNICATIESTIJLEN ONDERZOEK

De basis van een teamsessie is een communicatiestijlen onderzoek. Dit houdt in dat ik bij alle teamleden individueel onderzoek wat hun persoonlijkheid, drijfveren en voorkeur manier van communiceren is. Een goede start van de later opgevolgde sessie met het team. Het geeft de gelegenheid dat teamleden mij leren kennen, ik leer hen beter kennen en later zorgt de uitkomst van het onderzoek dat teamleden elkaar beter leren kennen. Het onderzoek bestaat uit een:

 1. Individueel vooronderzoek: iedere deelnemer ontvangt een online vragenlijst om op eigen gelegenheid in te vullen.
 2. Persoonlijk gesprek: In een persoonlijk gesprek onderzoek ik iemands communicatievoorkeur stijl. Tevens geef ik de medewerker de gelegenheid om zich in een kleine setting uit te spreken over het bedrijf/ team. Of persoonlijke issues te bespreken die invloed hebben op de samenwerking en communicatie met collega’s/ directie. Het gesprek duurt 2 uur en wordt opgevolgd met een persoonlijk communicatieprofiel op papier. Het communicatieprofiel verschilt van een standaard persoonlijkheids- of drijfveren test omdat het gebaseerd is op een -open- vragenlijst en een persoonlijk gesprek. Er is ruimte om tussen de regels door te lezen. Wat zorgt voor een profiel op maat. Niet beïnvloed door momentopnames, roze brillen of juist te sombere brillen ;–)

Een communicatieprofiel bevat iemands:

 • persoonlijkheid, drijfveren en communicatiestijl (aan de hand van kleurtypes vergelijkbaar met DISC)
 • waar iemand goed in is
 • wat hij of zij graag wil en voor ambitie heeft
 • waar iemand zich aan irriteert
 • wat iemand waardevol vindt
 • waar iemand (nog) tekort in schiet.

Het communicatiestijlen onderzoek draagt enorm bij aan de kwaliteit van de sessie met team. Als we direct als groep bij elkaar komen is het voor sommigen lastig mij te vertrouwen en zich open te stellen. Als ze in mij een vertrouwenspersoon zien, gaat het allemaal veel sneller. Daarbij draagt het onderzoek bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de teamleden.

2. SESSIE MET HET TEAM

Het team komt bij elkaar voor een gezamenlijke sessie van een dagdeel. Hierin gaan de teamleden onderling kleur bekennen en onderzoeken we de groepsdynamiek in het team. Vooral het elkaar beter (anders) leren kennen is van belang op de weg naar betere communicatie! Leer je elkaar beter kennen, dan begrijp je elkaar ook beter.

Sessie Leer je team kennen

 • Iedereen deelt een korte samenvatting van zijn of haar communicatieprofiel.
 • Hoe zitten andere teamleden in de wedstrijd?
 • Overzicht van welke persoonlijkheden en communicatiestijlen aanwezig zijn in het team.
 • Welke kwaliteiten en talenten heeft het team? Waar vullen ze elkaar aan? Waar is er overlap en wat mist het team?
 • Waar schuurt het tussen de teamleden?
 • Hoe zijn de rollen verdeeld?
 • Wat speelt er momenteel in het team?
 • Hoe willen we samenwerken? Hoe werken we samen?
 • Wat is nodig om de onderlinge communicatie te verbeteren?

3. RAPPORTAGE

Na afloop ontvangt het team een conclusie & aanbevelingen op papier.

Locatie van de onderzoeken en de sessies met het team is bij voorkeur de Studio van Rooskleurig. Daar is de sfeer is informeel, comfortabel en objectief. Los van de waan van alledag. Op locatie van het bedrijf zelf is uiteraard ook mogelijk.

De teamsessie is een mooie kickoff naar betere samenwerking in het team. Nu er inzicht is gekregen op hoe het team in elkaar steekt is de training Teamontwikkeling.>> een mooi vervolg. 

Resultaat

Uit onderzoek blijkt dat als de communicatie tussen teamleden verbetert, dit voor 50% betere bedrijfsresultaten zorgt! De moeite waard dus om de onderstroom van je organisatie op orde te brengen. Maar een team sessie levert meer op:

 • Betere interne communicatie:
  • Inzicht dat we allemaal anders zijn, maar elkaar wel nodig hebben.
  • Betere samenwerking van het team, meer synergie.
  • Verduidelijken rollen.
  • Verbeteren groepsdynamiek.
  • Betere besluitvorming.
  • Hogere motivatie van het team en daardoor meer productiviteit.
  • Persoonlijke ontwikkeling & zelfreflectie teamleden.
 • Betere externe communicatie:
  • Eenduidig verhaal naar buiten, 1 mond.
  • Krachtige profilering: heldere missie, visie, waarden, unieke kracht en ambitie – gedragen door het hele team.

Als communicatie-adviseur heb ik vele bedrijven mogen begeleiden en daarin zag ik dat de doorslaggevende factor voor succes niet zozeer de bedrijfsvoering op zich was, maar vooral de mindset van de mensen die er werken. Als de mensen in het bedrijf goed in hun vel zitten en prettig met elkaar omgaan, dan sta je met 1 -0 voor. Roos

Iets voor jullie team?

Een communicatiesessie voor teams is interessant voor bedrijven met personeel, teams en samenwerkverbanden op zoek naar betere onderlinge communicatie, meer synergie in het team en een eenduidige profilering.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op.

Lees meer over kleur bekennen...