Teamontwikkeling

Bedrijven met personeel en samenwerkverbanden hebben het met elkaar te doen. Het samen eens zijn over bepaalde dingen, een positieve dynamiek en effectieve besluitvorming is dan veel waard. Toch verloopt het niet altijd vlekkeloos. Bij een team komen verschillende persoonlijkheden en talenten samen. Dit kan elkaar positief versterken, maar ook botsen. Hoe beter je jezelf en elkaar kent, de overeenkomsten én de verschillen, hoe beter een team zal functioneren. 

In deze sessie met het team gaan we daarin aan de slag.

pijltjes-Rooskleurig

1. COMMUNICATIESTIJLEN ONDERZOEK

Communicatie kan de oorzaak zijn van spanningen, conflicten en problemen op het werk. Hoe mensen met elkaar communiceren heeft veel te maken met hoe ze persoonlijk in elkaar steken. We beginnen daarom individueel. Ik onderzoek bij alle teamleden wat hun voorkeur manier van communiceren is. Het geeft gelijk de gelegenheid dat teamleden mij leren kennen voordat we met we het team bij elkaar komen.

Het onderzoek bestaat uit een:

 • Individueel vooronderzoek: iedere deelnemer ontvangt een online vragenlijst om op eigen gelegenheid in te vullen.
 • Persoonlijk gesprek: In dit gesprek onderzoek ik iemands communicatievoorkeur. Tevens geef ik het teamlid de gelegenheid om zich in een kleine setting uit te spreken over het bedrijf/ team. Of persoonlijke issues te bespreken die invloed hebben op de samenwerking en communicatie met collega’s/ directie. Het gesprek duurt 2 uur en wordt opgevolgd met een persoonlijk communicatieprofiel op papier.

Het communicatieprofiel verschilt van een standaard persoonlijkheids- of drijfveren test omdat het gebaseerd is op een -open- vragenlijst en een persoonlijk gesprek. Er is ruimte om tussen de regels door te lezen. Wat zorgt voor een profiel op maat. Niet beïnvloed door momentopnames, roze brillen of juist te sombere brillen ;–)

Het profiel bevat iemands:

 • persoonlijkheid, drijfveren en communicatiestijl (aan de hand van kleurtypes vergelijkbaar met DISC)
 • waar iemand goed in is
 • wat hij of zij graag wil en voor ambitie heeft
 • waar iemand zich aan irriteert
 • wat iemand waardevol vindt
 • waar iemand (nog) tekort in schiet.

Het onderzoek maakt de volgende stap, een sessie met team, zoveel makkelijker. Als we direct als groep bij elkaar zouden komen is het voor teamleden vaak lastig om mij te vertrouwen en zich open te stellen. Als ze in mij een vertrouwenspersoon zien, gaat het allemaal veel soepeler, ook onderling. Daarbij draagt het onderzoek bij aan de persoonlijke ontwikkeling van de teamleden.

2. SESSIE MET HET TEAM

We gaan door met een gezamenlijke sessie met team. De sessie staat in het teken van elkaar beter (anders) leren kennen. Leer je elkaar beter kennen, dan begrijp je elkaar ook beter.

 • Iedereen deelt een korte samenvatting van zijn of haar communicatieprofiel.
 • Hoe zitten andere teamleden in de wedstrijd?
 • Overzicht van welke persoonlijkheden en communicatiestijlen aanwezig zijn in het team.
 • Welke kwaliteiten en talenten heeft het team? Waar vullen ze elkaar aan? Waar is er overlap en wat mist het team?
 • Waar schuurt het tussen de teamleden?
 • Hoe zijn de rollen verdeeld?
 • Wat speelt er momenteel in het team?
 • Hoe werken we samen? Hoe wil het team samenwerken? 
 • Wat is nodig om de onderlinge communicatie te verbeteren?

Locatie van de onderzoeken is de studio van Rooskleurig. Daar is de sfeer is informeel, comfortabel en objectief. Los van de waan van alledag. Op locatie van het bedrijf zelf is uiteraard ook mogelijk. De teamsessie kan ook plaatsvinden in de studio of op een andere inspirerende locatie. 

De teamsessie is een mooie kickoff naar betere samenwerking in het team. Nu er inzicht is gekregen op hoe het team in elkaar steekt is de training Teamontwikkeling een mooi vervolg. 

Resultaat

Uit onderzoek blijkt dat als de communicatie tussen teamleden verbetert, dit voor 50% betere bedrijfsresultaten zorgt! De moeite waard dus om de onderstroom van je organisatie op orde te brengen. Maar een team sessie levert meer op:

  • Inzicht dat we allemaal anders zijn, maar elkaar wel nodig hebben.
  • Betere samenwerking van het team, meer synergie.
  • Verduidelijken rollen.
  • Verbeteren groepsdynamiek.
  • Betere besluitvorming.
  • Hogere motivatie van het team en daardoor meer productiviteit.
  • Persoonlijke ontwikkeling & zelfreflectie teamleden.
  • Eenduidigheid naar buiten.

Als communicatie-adviseur heb ik vele bedrijven mogen begeleiden en daarin zag ik dat de doorslaggevende factor voor succes niet zozeer een goed aanbod en veel vraag vanuit de markt was. De belangrijkste factor was intern alles orde hebben.  Als de onderlinge communicatie vloeiend is zorgt dat voor een fijnere samenwerking, betere besluitvorming, benutten van ieders talenten, hogere productiviteit, maar ook ook een duidelijkere profilering naar buiten toe. Wat uiteindelijk het bedrijfsresultaat ten goede komt. Ze zeggen niet voor niets intern beginnen is extern winnen. Als de mensen in het bedrijf goed in hun vel zitten en prettig met elkaar omgaan, dan sta je met 1 -0 voor. Roos

Iets voor jullie team?

Een communicatiesessie voor teams is interessant voor bedrijven met personeel, teams en samenwerkverbanden op zoek naar betere onderlinge communicatie, meer synergie in het team en een eenduidige profilering.

Voor meer informatie neem vrijblijvend contact op.

Lees meer over kleur bekennen...